Přednáška 4. 3. 2021

Přednáška

Ve čtvrtek 4. března od 17:30 se můžete těšit na další letošní přednášku, kterou prosloví prof. PhDr. Hany Gladkové, CSc. s názvem Model jazykové situace.

Přednáška proběhne online prostřednictvím platformy Zoom. O zaslání odkazu můžete zažádat zde. Členové JS ho obdrží mailem.

Je modelování k něčemu? A pokud ano, tak k čemu? Tradice modelování je v české lingvistice bohatá, a to zejména v kontextu teorie spisovného jazyka, což pro bohemistiku znamená v kontextu slavistickém. Rozvíjelo
se souběžně s pokusy o typologický popis spisovných jazyků a jejich srovnávání. Rychlé změny v jazykové situaci samotné, rozvoj komunikačního přístupu k jazyku a přesun vědeckého bádání na pole mezioborových disciplín znovu aktualizuje myšlenku vytvořit funkční model jazykové situace jako cestu k lepšímu pochopení toho, co se
v komunikaci mění a proč. Tvoří výborný komplement k módním kvantitativním popisům užívání jazyka. Instrumentarium PLŠ k tomu poskytuje vynikající nástroj.

JS