Lexikologicko-lexikografická sekce

Ustavení Lexikologicko-lexikografické sekce JS ČR (původní název Lexikografická sekce byl změněn v říjnu 2023 podle výsledku hlasování členů) dne 11. června 2015 předcházela neformální spolupráce oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, v. v. i., a lexikografické sekce Ústavu germánských studií FF UK, jež se datuje od roku 2012. Původní zaměření na konkrétní otázky vyplývající z aktuálních lexikografických projektů těchto pracovišť , tj. jednojazyčného výkladového slovníku (Akademického slovníku současné češtiny) a dvojjazyčného překladového slovníku (Německo-české lexikální databáze) bylo postupem času rozšířeno o další lexikografická témata (zdroje lexikografických dat, lexikografické nástroje, neologie atd.). Řady členů sekce rozšířili např. zástupci oddělení slavistické lingvistiky a lexikografie Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i., ve kterém se aktuálně pracuje mimo jiné na Velkém česko-ruském slovníku a nedávno byla dokončena Rusko-česká elektronická slovníková databáze.

Sekce je otevřená spolupráci s dalšími odborníky z oblasti lexikologie a lexikografie a blízkých lingvistických disciplín.

Kontakt

Publikace

Akce