Lexikografická sekce

Ustavení lexikografické sekce JS dne 11. června 2015 předcházela neformální spolupráce oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, v. v. i., a lexikografické sekce Ústavu germánských studií FF UK, jež se datuje od roku 2012. Na společných setkáních byly, resp. jsou tematizovány otázky vyplývající z aktuálních lexikografických projektů těchto pracovišť, a to z projektu jednojazyčného výkladového slovníku (Akademického slovníku současné češtiny) a dvojjazyčného překladového slovníku (Německo-české lexikální databáze).

Sekce je otevřená spolupráci s dalšími odborníky z oblasti lexikologie a lexikografie a blízkých lingvistických disciplín prostřednictvím přednášek, společných seminářů a dalších pracovních setkání.

předsedkyně:
PhDr. Pavla Kochová

členové:
Mgr. Alžběta Bezdíčková
Mgr. Veronika Čurdová
PhDr. Věra Dvořáčková, Ph.D.
Mgr. Tomáš Koptík
Mgr. Magdalena Kroupová, Ph.D.
Mgr. Michaela Lišková, Ph.D.
Mgr. Vít Michalec
Mgr. Božana Niševa, Ph.D.
Mgr. Zdeňka Opavská
Mgr. Helena Pernicová
Mgr. Barbora Procházková
PhDr. Karolína Skwarska, Ph.D.
Mgr. & Mgr. Jakub Sláma
Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.
Mgr. Barbora Štěpánková, Ph.D.
doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D