Záznamy přednášek

8. 10. 2020
Mgr. Radek Šimík, Ph.D., ve spolupráci s Mgr. Jakubem Slámou
Relativní věty uvozené výrazem jak

22. 10. 2020
Doc. Mgr. V. Cvrček, Ph.D. a kol.:
Registry v češtině

5. 11. 2020
PhDr. Lucie Radková, Ph.D., Mgr. Jarmila Mádrová
O terénním výzkumu ve specifickém prostředí aneb
Nejen o armádní mluvě užívané v Afghánistánu

5. 11. 2020
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr. a Mgr. Hana Žižková, Ph.D.
Homonymie mezi oikonymy a antroponymy zakončenými na -slav jako problém automatické morfologické analýzy

10. 12. 2020
prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.
Jsou všechna intranzitivní slovesa disponována vyjadřovat prezentační význam? Pohled z hlediska lexikální sémantiky (na anglickém materiálu)

Písemné materiály k přednášce

17. 12. 2020
doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.
Kvazislovotvorba
K otázce analogie a anomálie při tvoření slov v nové slovní zásobě