Mezinárodní setkání mladých lingvistů

Mladí lingvisté

Mezinárodní setkání mladých lingvistů se pravidelně konají od roku 2000. Historicky první ročník byl pořádán Ústavem pro jazyk český AV ČR; setkání se konalo v prostorách Akademie věd na Národní třídě v Praze.
Od roku 2001 je místem konání těchto setkání Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci v Křížkovského ulici. Hlavní organizátorkou olomouckých květnových setkání je od počátku doc. PhDr. Božena Bednaříková, Ph.D. Se svým týmem doktorandů pořádá nejen konferenci Mladí lingvisté, ale od roku 2010 také soutěž Student a věda, jež bývá konána souběžně s konferencí. Rovněž péčí Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci jsou vydávány konferenční sborníky.
Hlavním smyslem setkání začínajících jazykovědců je možnost seznámit se s kolegy, diskutovat s nimi o odborných tématech a – často poprvé – obstát se svým konferenčním příspěvkem před odborným publikem. Jazykovědné sdružení je od prvního ročníku spolupořadatelem těchto konferencí.