Historie

Jazykovědné sdružení bylo založeno 4. září 1956 v Praze a jeho předsedou se stal Karel Horálek, který přednesl první přednášku s názvem O poměru jazykovědy k vědám příbuzným.).  V říjnu 1956 vznikla pobočka v Brně a jejím předsedou se stal František Trávníček. Jeho přednáška měla název Vývojové tendence současného spisovného jazyka.

Přednášková činnost byla od založení hlavní náplní a byla velmi bohatá. Byli zváni i zahraniční přednášející (podrobněji např. (http://sas.ujc.cas.cz/archiv.php?art=933; http://sas.ujc.cas.cz/archiv.php?art=1098 ).

V roce 1977 vzniká sekce mladých jazykovědců JS, která pravidelně pořádá konference v Olomouci.

Vlastní časopis Jazykovědné aktuality začalo JS vydávat v roce 1964 a v čele redakční rady stál až do roku 1990 Karel Horálek. Jazykové aktuality informují nejen o přednáškové činnosti JS (Hoffmanová 2013).

O historii JS se dočtete více:

Anon (1957) Jazykovědné sdružení. Slovo a slovesnost 18, s. 63-64. (http://sas.ujc.cas.cz/archiv.php?art=884

Daneš, F. – Jelínek, M. (1958): Zpráva o činnosti Jazykovědného sdružení při ČSAV. Slovo a slovesnost 19, s. 77-80. (http://sas.ujc.cas.cz/archiv.php?art=933).

Daneš, F. – Chloupek J. – Vašek, A. (1961): Zpráva o činnosti Jazykovědného sdružení při ČSAV. Slovo a slovesnost 22, s. 68-76. (http://sas.ujc.cas.cz/archiv.php?art=1098)

Dvořáčková, V. – Zeman, J. (2018): Padesát let pobočky Jazykovědného sdružení v Hradci Králové (1965 – 2015). Slovo a slovesnost 79.

Hoffmanová, J. (2013): Padesát let s Jazykovědnými aktualitami. Jazykovědné aktuality 50, č. 3 a 4, s. 159-161.