Kontakty

Facebook JS
Facebook JS

Letenská 4, Praha 1, 118 51

Předseda

prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
petr.mares@ff.cuni.cz

Místopředsedkyně

prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc.
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
hana.gladkova@ff.cuni.cz

prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc.
Ústav pro jazyk český AV ČR
Letenská 4, 118 51 Praha 1
hoffmannova@ujc.cas.cz

Vědecká tajemnice

doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1
martina.smejkalova@pedf.cuni.cz

Hospodářka

PhDr. Václava Holubová
Ústav pro jazyk český AV ČR
Letenská 4, 118 51 Praha 1
holubova150@seznam.cz

Členové výboru

Mgr. Lucie Jílková, Ph.D.
Ústav pro jazyk český AV ČR
Letenská 4, 118 51 Praha 1
jilkova@ujc.cas.cz

Ing. Jana Klímová, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1
klimova@ufal.mff.cuni.cz

PhDr. Marie Kopřivová, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
kopriva@korpus.cz

Mgr. Kateřina Romaševská, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
katerina.romasevska@gmail.com

doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Lucie.SaicovaRimalova@ff.cuni.cz

PhDr. Karolína Skwarska, Ph.D.
Slovanský ústav AV ČR
Valentinská 1, 110 00 Praha 1
Skwarska@slu.cas.cz