Kontakty

Facebook JS
Facebook JS

Letenská 4, Praha 1, 118 51

Předseda

prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
petr.mares at ff.cuni.cz

Místopředsedové

prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc.
Ústav pro jazyk český AV ČR
Letenská 4, 118 51 Praha 1
hoffmannova at ujc.cas.cz

doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
vladimir.petkevic at ff.cuni.cz

Vědecká tajemnice

prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1
martina.smejkalova at pedf.cuni.cz

Hospodářka

PhDr. Václava Holubová
Ústav pro jazyk český AV ČR
Letenská 4, 118 51 Praha 1
holubova150 at seznam.cz

Členové výboru

prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc.
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
hana.gladkova at ff.cuni.cz

Mgr. Lucie Jílková, Ph.D.
Ústav pro jazyk český AV ČR
Letenská 4, 118 51 Praha 1
jilkova at ujc.cas.cz

doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Lucie.SaicovaRimalova at ff.cuni.cz

PhDr. Karolína Skwarska, Ph.D.
Slovanský ústav AV ČR
Valentinská 1, 110 00 Praha 1
skwarska at slu.cas.cz

Náhradnice

PhDr. Marie Kopřivová, Ph.D. (webové stránky)
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
marie.koprivova at ff.cuni.cz

Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1
sevcikova at ufal.mff.cuni.cz