Úvod

Jazykovědné aktuality (časopis Jazykovědného sdružení ČR) přinášejí vědec­ké články z oboru lingvistiky, recenze, zprávy o konferencích a informace o čin­nosti Jazykovědného sdružení ČR.
Časopis je otevřen také začínajícím lingvis­tům.
Tematická čísla bývají věnována mimo jiné seminářům pořádaným JS. Příspěvky procházejí recenzním řízením.