O nás

Jazykovědné sdružení České republiky patří mezi vědecké organizace, které vyvíjejí svou činnost pod záštitou Rady vědeckých společností České republiky.

Pravidelné publikace

Příspěvky

roční 200,- Kč (důchodci 120,- Kč) zahrnují předplatné Jazykovědných aktualit.

POZOR! NOVÉ ČÍSLO ÚČTU: platba na účet č. 2700906646/2010

Činnost

Jazykovědné sdružení bylo založeno v září 1956; díky osobnostem svých prvních předsedů (K. Horálek, V. Skalička, J. Vachek) navázalo na odkaz Pražského lingvistického kroužku. Ještě v témže roce byla založena pobočka v Brně, později pak pobočky v dalších městech (dnes celkem 10).
JS ČR se zaměřuje hlavně na přednáškovou činnost (v Praze i ve všech pobočkách), zvyšování vzájemné informovanosti lingvistů a rozvíjení kontaktů se zahraničními odborníky, pořádá slavnostní večery při příležitosti životních výročí významných českých lingvistů.
Podporuje vznik řady významných lingvistických děl, pořádání konferencí a diskusí.
Trvale se podílí na výchově mladých jazykovědců, zejména spolupořádáním každoročních konferencí mladých lingvistů v Olomouci.

Spolupráce

Členstvo

285 členů (k 1. 1. 2016)

Certifikát o archivaci