O nás

ENGLISH VERSION

Činnost

Jazykovědné sdružení bylo založeno na ustavující schůzi 4. září 1956 v Praze; díky osobnostem svých prvních předsedů (K. Horálek, V. Skalička, J. Vachek) navázalo na odkaz Pražského lingvistického kroužku. Ještě v témže roce byla založena pobočka v Brně, později pak pobočky v dalších městech, v dnešní době jich je celkem 8.
JS ČR se zaměřuje hlavně na přednáškovou činnost (v Praze i ve všech pobočkách), zvyšování vzájemné informovanosti lingvistů a rozvíjení kontaktů se zahraničními odborníky, také pořádá slavnostní večery při příležitosti životních výročí významných českých lingvistů.
Podporuje vznik řady významných lingvistických děl, pořádání konferencí a diskusí.
Trvale se podílí na výchově mladých jazykovědců, zejména spolupořádáním každoročních konferencí mladých lingvistů v Olomouci.

Jazykovědné sdružení České republiky patří mezi vědecké organizace, které vyvíjejí svou činnost pod záštitou Rady vědeckých společností České republiky.

Pravidelné publikace

Jazykovědné aktuality, časopis Jazykovědného sdružení ČR má čtyři čísla ročně a obvykle vychází v podobě dvou dvojčísel na konci 1. a 2. pololetí. Členové JS obdrží Jazykovědné aktuality v tištěné podobě pouze, pokud o to požádali.
Novější čísla naleznete i na našem webu Jazykovědné aktuality.

Příspěvky

POZOR! NOVÉ ČÍSLO ÚČTU: platba na účet č. 2700906646/2010

roční 300,- Kč (penzisté a studenti 200,- Kč).

Spolupráce

Členstvo

279 členů (k 14.5.2020)

Certifikát o archivaci