Jazykovědné aktuality

Jazykovědné aktuality (časopis Jazykovědného sdružení ČR) vycházejí čtyřikrát ročně, obvykle v podobě dvou dvojčísel (na konci 1. a 2. pololetí).

Členové JS dostávají Jazykovědné aktuality v tištěné podobě. Kromě toho je periodikum přístupné v hlavních knihovnách ČR a jeho novější čísla naleznete v elektronické verzi na této webové stránce.

Časopis přináší vědecké články z oboru lingvistiky, recenze, zprávy o konferencích a informace o činnosti Jazykovědného sdružení ČR. Tematická čísla bývají věnována mimo jiné seminářům pořádaným JS. Příspěvky procházejí anonymním recenzním řízením.