Staňte se členem

Pokud se chcete stát členem Jazykovědného sdružení ČR (dále JS), vyplňte a odešlete, prosím, tuto přihlášku. Její součástí je i doporučení Vašeho členství jiným členem JS. Pokud osobně žádného člena JS neznáte, můžete se s žádostí o doporučení obrátit na kteréhokoli člena výboru

Níže uvedené osobní údaje budou použity pouze k registraci člena/členky a dále ke kontaktu a komunikaci výboru JS ČR s členem/členkou. Údaje nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. V případě ukončení členství budou osobní údaje odstraněny z evidence.

Žádám o přijetí za členku/člena Jazykovědného sdružení České republiky a svou přihlášku dokládám těmito údaji: