Sympozium

Aktuality Konference

pořádané oddělením finských studií a oddělením skandinavistiky Ústavu germánských studií se uskuteční v místnosti P104 na FF UK v Praze, nám. Jana Palacha 2 ve dnech 25. a 26. dubna.

Program sympozia a profily pozvaných hostů jsou k dispozici na webu akce: https://fin.ff.cuni.cz/cs/veda-a-vyzkum/minority-languages-and-language-policies-in-the-nordic-countries-symposium-2024/

Jednacím jazykem bude angličtina, ale zazní pochopitelně i množství dalších jazyků.

JS