Přednáška 17. 3. 2022 ZRUŠENA

Aktuality Přednáška

Přednáška doc. Mgr. Markéty Zikové, Ph.D. se bohužel pro nemoc ruší. O náhradním termínu budeme informovat.

Konec slova v češtině a fonologická typologie 

V přednášce se zabývám fonologickou strukturou slov v češtině, konkrétně konsonantickými skupinami na jejich koncích. Vycházím z Greenbergovy generalizace č. 18 (Greenberg 1978), podle níž existuje asymetrie mezi konsonantickými skupinami na konci slova: skupiny typu obstruent-likvida jsou napříč jazyky příznakové a jejich výskyt implikuje výskyt nepříznakových skupin typu likvida‑obstruent. Tématem mé přednášky je analýza fonologického chování příznakových skupin v češtině. Ukážu, jaké opravné strategie (repair strategies) se používají k jejich eliminaci a jak jsou tyto strategie ovlivněny morfologickou strukturou.

JS