Pocta profesorce Janě Hoffmannové

Aktuality

10. března 2022 udělil prof. dr. hab. Marek Masnyk, rektor Univerzity Opole, prof. PhDr. Janě Hoffmannové, DrSc., mimo jiné dlouholeté místopředsedkyni Jazykovědného sdružení, titul doctor honoris causa. Samotnému aktu, jenž se konal v aule teologické fakulty opolské univerzity, předcházela bohoslužba v kostele sv. Hedviky Slezské. Na slavnosti zazněly projevy mnoha významných osobností, kromě zmíněného rektora, prof. dr. hab. Marka Masnyka, to byli představitelé mnoha polských univerzit – z nich zmiňme alespoň prof. Jolantu Nocoń a prof. Mieczyslawa J. Balowského –, místní samosprávy a, v zastoupení, byla proslovena také blahopřání polského premiéra T. Morawieckého a ministra vědy a školství P. Czarneka. Přednáška prof. PhDr. Jany Hoffmannové, DrSc., jejímž tématem bylo jazykové a stylové míšení, byla prostřednictvím obrazovky simultánně překládána do polštiny. V prostorách univerzity byla uspořádána výstavka představující osobnost prof. PhDr. Jany Hoffmannové, DrSc.

Paní profesorce k udělení titulu upřímně gratulujeme.

Podrobnější informace si můžete prohlédnout na webu Univerzity Opole.

pocta_JH
smart

JS