Přednáška 31. 3. 2022

Aktuality Přednáška

Těšíme na vaši osobní účast v místnosti č. 18 na FF UK v 17:30 hod., ale připojit se můžete i online prostřednictvím aplikace zoom:

Srdečně zveme na přednášku prof. Mgr. Pavla KoskaPh.D.doc. Mgr. Radka Čecha, Ph.D., a doc. Mgr. Jána Mačutka, Ph.D. s názvem

Historický vývoj reflexivního (en)klitika sě/se

Přednáška je jedním z výsledků dlouhodobě realizovaného výzkumu vývoje českých (en)klitik (mj. i Vývoj českých pronominálních enklitik, GA17-02545S, 2017–2019). Zaměřuje se na vývoj slovosledu českého reflexivního (en)klitika /se závislého na verbu finitu od počátků českého písemnictví ve 14. stol. do současnosti. Výzkum byl realizován na materiální bázi Matoušova evangelia v 9 vybraných biblických překladech (od Bible drážďanské po Český studijní překlad).
Přednáška se zabývá zejména následujícími tématy:
– míra enklitičnosti zkoumaného reflexiva ve vybraných evangelijních překladech,
– identifikace jednotlivých variant postiniciální a kontaktní pozice ve starší češtině a jejich rozsah,
– míra konkurence postiniciálního a kontaktního slovosledu českých (en)klitik ve – zkoumaných biblických textech,
– vliv biblického stylu na distribuci jednotlivých slovosledných variant,
– vliv slovosledu cizojazyčné předlohy na slovosled,
– působení prozódie na distribuci slovosledných pozic.

JS