Přednáška 22. 4. 2021

Přednáška

Ve čtvrtek 22. dubna v 17:30 hod. se uskuteční přednáška doc. Mirjam Friedové, Ph.D. a PhDr. Pavla Machače, Ph.D. s názvem Jesi to vůbec bude někoho zajímat: zvukový profil syntaktických vzorců ve spontánní interakci

Přednáška proběhne online prostřednictvím platformy Zoom. Prosíme zájemce, kteří nejsou členy JS, aby si zažádali o zaslání odkazu zde. Členové JS ho automaticky obdrží mailem. Pokud nedostáváte maily s odkazy, ozvěte se nám prosím na mail: jazykovednesdruzeni@seznam.cz.

Zaměříme se na korelace mezi gramatickými schématy a jejich fonetickými vlastnostmi, a to na příkladu vět
uvozených výrazem jestli, ať už samostatně stojících (nepodřízených), nebo v rámci souvětného celku. Naše
práce vychází z hypotézy, že prozodické a/nebo segmentální kvality jazykového výstupu při spontánní interakci
představují zásadní oblast interpretačních vodítek a umožňují i vhled do diachronních změn. Výzkum je založen
na korpusovém materiálu (Ortofon) a navazuje na předchozí syntaktickou a konverzační analýzu, která ukázala
existenci celého spektra diskurzních funkcí spojených s jestli v různých kontextech vyjadřujících subjektivní
postoj mluvčího. První výsledky potvrzují systematické a předvídatelné rozdíly v intonaci a segmentální redukci
slov, jež korelují s funkčními odlišnostmi zdánlivě jed(not)né syntaktické struktury.

JS