Přednáška 18. 3. 2021

Přednáška

Ve čtvrtek 18. března v obvyklém čase od 17:30 hod. se uskuteční přednáška Mgr. Hany Štěříkové, Ph.D. s napínavým názvem Jak se sluha byrokratem stal: Sémantické posuny ve staroruské administrativní terminologii.

Přednáška proběhne online prostřednictvím platformy Zoom. Nezapomeňte si tedy zažádat o zaslání odkazu zde. Členové JS ho automaticky obdrží mailem.

Přednáška představí jednu část autorčiny disertační práce na téma Skandinávské elementy v jazyce staroruského práva. Budeme se detailně zabývat zejména historicko-sémantickou analýzou středověkého východoslovanského skandinavismu ябедник, primárně označujícího staroruskou hodnost ve správní hierarchii, jehož deriváty jsou však i dnes aktivní součástí slovní zásoby ruštiny, ukrajinštiny a běloruštiny. Proměny tohoto termínu se vydáme sledovat co nejhlouběji do dob předcházejících, ale i následujících po období staroruském
až do současnosti. Provedeme rovněž revizi a opravu etymologie a zasadíme slovo do širšího (indo)evropského kontextu.

JS