Přednáška 5. října 2023 (Praha)

Aktuality Přednáška

Srdečně zveme na první přednášku podzimního běhu s názvem

Na hrob prej ať mu daj tu trumpetu“ (Dvě sondy do textové výstavby lidových zpěvů),

kterou prosloví PhDr. Petr Nejedlý, Ph.D.

Anotace

Ve folklorním prostředí vedle sebe existují lidové a pololidové písně. Navzájem se částečně odlišují, ale zároveň oba typy funkčně stojí v (tu větším, tu menším) protikladu k literární tvorbě. Povšimneme si svébytné povahy komunikačních subjektů v těchto písních a poté se zaměříme na jazykovou tvořivost písní zaujímajících místo na pomezí folklorní a kramářské produkce. 

Přednáška se koná v místnosti č. 18 na F UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, od 17.30 hod.

JS