Hádanka 2

Hádanky

Při první letošní přednášce vznikl zásluhou doc. Petkeviče první zajímavý úkol. Rozhodli jsme se tímto způsobem zpestřit tento přednáškový běh a doc. Petkevič se uvolil připravit po každé přednášce jeden zajímavý lingvistický úkol. Přinášíme tedy další zadání:

ANAGRAM

Nalezněte český slovní tvar, k němuž existuje v psaném i mluveném jazyce aspoň pět jiných tvarů, které jsou jeho přesmyčkou. Motivační příklad:

slovo „loutce“ má tři přesmyčky:

Toluce (špaň. město) – toulce a ještě jedno, najděte!

K řešení smíte používat korpusů.

Takže jsou to vlastně dva úkoly: hlavní těžký, vedlejší snadný.

Svá řešení můžete zasílat na adresu jazykovednésdruzeni@seznam.cz do 17. 3. 2021, poté bude opět zveřejněno řešení.

JS