Hádanka 1

Hádanky

Během diskuse k přednášce o přechodnících zazněla následující otázka:

Najdete slovní tvar, který je homonymní s tvarem přítomného přechodníku FemSg (íc) / NeutSg (íc) / Pl (íce)?

Svá řešení můžete zasílat na adresu jazykovednesdruzeni@seznam.cz. Řešení bude oznámeno při další přednášce.

Řešení: Mělníce, Bráníce.

Gratulujeme těm, kteří odpověděli správně.

JS