Hádanka 3

Hádanky

Reflexivum tantum

Uveďte českou větu, která obsahuje sloveso, které je reflexivum tantum (typu „se“ nebo „si“), ale neobsahuje své „se“/“si“ a přitom nejde o aktuální elipsu ani haplologii „se“/“si“.

Nevhodné pokusy:
Ocitl ses, Jene, ve víru událostí? Ano, ocitl. – Aktuální elipsa
Snažil jsem se ho motivovat k větší výkonnosti. – V téhle větě to „se“ je.
Pokusil se usmát na právě zvoleného děkana. – Haplologie „se“

Řešení:

„napít“, „najíst“ ve větách: Dal dítěti napít/najíst.

JS