Přednáška JS 3.3. 2022

Přednáška

Srdečně zveme na první pražskou přednášku JS, kterou prosloví Mgr. Martin Janečka, Ph.D.

Přednáška se bude konat prezenčně v místnosti č. 18 v hlavní budově FF UK na nám. Jana Palacha od 17:30 hod. a nese název:

Analýza projevů afatických mluvčích s ohledem na neverbální složku výpovědi

V přednášce budou představeny výsledky výzkumu šesti osob s diagnostikovanou afázií a dvanácti osob kontrolních, tedy bez zjevného poškození řeči. Cílem výzkumu bylo u všech participantů analyzovat jednak řečové parametry, mezi jinými např. bohatost slovníku nebo délky replik a výpovědí jednotlivých participantů, jednak gestické parametry, např. počet různých gest, jejich formální diverzitu atd. V rámci výzkumu byla pozornost věnována ověřování dvou základních předpokladů:
1) Osoby s afázií produkují během převyprávění textu vzhledem k počtu slov více gest než osoby kontrolní;
2) Čím více je taková afatická osoba omezena ve svém řečovém projevu, tím více gest produkuje během převyprávění textu.