Přednáška LLS: Slovník nářečí českého jazyka: prameny, koncepce, vize

Aktuality Přednáška

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
jménem Lexikologicko-lexikografické sekce Jazykovědného sdružení ČR Vás srdečně zveme na
přednášku, kterou prosloví pracovnice dialektologického oddělení ÚJČ AV ČR, v. v. i.,
Martina Ireinová a Marta Šimečková
na téma
Slovník nářečí českého jazyka: prameny, koncepce, vize
V roce 2011 byly zahájeny práce na Slovníku nářečí českého jazyka, jehož první hesla jsou od roku
2016 zveřejňována na webu sncj.ujc.cas.cz. Jde o první nediferenční slovník zahrnující slovní
zásobu všech nářečí českého jazyka. Vzhledem k šíři zpracovávaného jazykového materiálu jde o
dlouhodobý úkol dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Na přednášce
bude představena tvorba slovníku v relativní úplnosti – posluchači se dozví, na podkladu jakých
materiálů slovník vzniká a jaké nástrahy čekají tvůrce slovníku při práci s nimi, podle jakých kritérií
byla vybírána slova do hesláře nebo jaké zásady jsou uplatňovány při vytváření samotných
slovníkových hesel. S využitím konkrétních ukázek bude vysvětlena struktura hesla a práce se
slovníkem. Přiblíženy budou také některé plány do budoucna.


Místo setkání: budova Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i., Valentinská 1, 110 00 Praha 1, 3. patro
Datum setkání: 14. 2. 2024 (středa)
Začátek: 14:00 hod.


Spoluorganizátorem setkání je Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.
Se srdečným pozdravem
Mgr. Božana Niševa, Ph.D.
(předsedkyně LLS JS ČR)
Mgr. Michal Vašíček, Ph.D.
(místopředseda LLS JS ČR)

JS