Přednáška 25. dubna 2024 (Praha)

Aktuality Přednáška

Srdečně zveme na přednášku, kterou prosloví

PhDr. Hana Mžourková, Ph.D.Mgr. Klára Dvořáková

s názvem

„Vybrat vhodné oslovení je na celé korespondenci to nejtěžší”: k proběhlému výzkumu postojů ke kontaktovým formulím v současné české korespondenci 

Jedním z opakujících se dotazů klientů jazykové poradny bývá, zda je vhodné a přiměřené na začátku formální korespondence užít pozdrav Dobrý den (někdy ve spojení s oslovením). Rozhodly jsme se proto prostřednictvím informací od většího vzorku uživatelů jazyka zjistit, jaké jsou aktuální postoje k užívání kontaktových formulí ve formální komunikaci, přičemž v centru naší pozornosti stála konkurence pozdravu Dobrý den (a oslovení) a formule začínající výrazem Vážený. Zaměřily jsme se však i na další související otázky, jako jsou např. postoje respondentů k užití samotného pozdravu Dobrý den v určitých komunikačních situacích či vynechání pozdravu nebo oslovení na začátku e-mailu. V přednášce představíme užitou metodologii, průběh výzkumu a získaná data s jejich následnou interpretací. 

Přednáška se koná v místnosti č. 18 FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1 od 17:30 hod.

JS