Přednáška 4. dubna 2024 (Praha)

Aktuality Přednáška

Srdečně zveme na přednášku

doc. RNDr. Vladimíra Petkeviče, CSc.

Morfologická disambiguace: spolupráce lingvistické introspekce a strojového učení

Výklad se při této bilanční přednášce zaměří na způsob, jakým se dnes morfologicky anotují korpusy současné češtiny řady SYN. Jako vhodné se ukazuje spojení úvah o morfologickém a syntaktickém systému češtiny vyjádřených disambiguačními pravidly s metodami strojového učení. Autor popíše systém pravidel i motivaci jeho vzniku a osvětlí jeho fungování příklady. Bude dále charakterizovat spolupráci obou ideově zcela odlišných přístupů k anotaci, uvede její výhody i nevýhody, momentální úspěšnost a výhledy do budoucna.

Přednáška se koná v místnosti č. 18 FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1 od 17:30 hod.

JS