Čeština a škola dnes (a zítra)?

Aktuality Přednáška

Srdečně zveme na přednášku prof. PhDr. Oldřicha Uličného, DrSc., která se koná ve čtvrtek 21. října 2021 v budově FF UK na nám. Jana Palacha v místnosti č. 18.

Anotace přednášky

Autor se vyjadřuje k současnému vývoji češtiny, k místu spisovné variety a variet nespisovných v současné komunikaci. Uvažuje o znalosti spisovné variety a schopnosti komunikovat adekvátně ke komunikační situaci, jakož i o jejich smyslu a významu pro jednotlivce i společnost. Orientaci současné české lingvistiky vidí v důrazu na tzv. vnější lingvistiku. V návaznosti na to se pak zabývá novou didaktikou českého jazyka pro ZŠ a jejím základním směřováním, vztahem k lingvistické teorii, pojetím struktury a systému v jazyce ad. Výchovné a vzdělávací cíle spatřuje nejen v socializaci dětí, nýbrž i ve schopnostech analytického myšlení. Výhledy: pokračování typologických změn jazyka, budoucnost mluvy v oficiálních a veřejných komunikačních situacích – zvítězí jazyk zábavních pořadů TV? Vzniknou dva spisovné jazyky? Naučí nová didaktika studenty bohemistiky a učitele, jak mají naučit žáky číst, kultivovaně (a spisovně) psát a mluvit?

JS