Slovník univerbizátů (zjednoslovněných názvů)

Aktuality Přednáška

Dovolujeme si vás pozvat na poslední letošní přednášku, která se bohužel nemůže uskutečnit prezenčně.

Od 17:30 hod. se můžete připojit online pomocí tohoto odkazu přes platformu zoom:

Topic: JS: Slovník univerbizátů
Time: Dec 9, 2021 05:30 PM Prague Bratislava

Join Zoom Meeting
https://cuni-cz.zoom.us/…T09

Meeting ID: 990 2649 0199
Passcode: 637574

Přednášku prosloví doc. PhDr. František Štícha, CSc.PhDr. Ivana Kolářová, CSc.

Anotace

Cílem je nejen seznámení zájemců s obsahem a strukturou uvedené publikace, ale i s postupy, kterými vznikala. Pokusíme se představit:
a) impulsy a motivaci vzniku Slovníku univerbizátů (jednoslovných názvů z názvů víceslovných: kreditka = kreditní kartacestovka – cestovní kancelář, stavebko – stavební spoření…), terminologické otázky: univerbizát – univerbát (a též univerbizace – univerbace…), motivace a fundace při vzniku univerbizátu; pojetí univerbizátu jako konkurentu víceslovného pojmenování;
b) možnosti a meze získávání repertoáru univerbizátů z textů Českého národního korpusu, popř. z jiných zdrojů; úskalí (např. častá homonymie/kosémie s jinými názvy, ztěžující vyhledávání v korpusových textech);
c) postup při vytváření hesel, výběr pro slovník relevantních informací o univerbizátech; problém hodnocení frekvence a stylového hodnocení;
d) nedořešené otázky; možné další cesty výzkumu univerbizátů.
Představeny budou některé reprezentativní univerbizáty, na kterých bude vysvětlen postup tvoření hesel, eventuálně problematická místa hodnocení a klasifikace univerbizátů k diskusi.

JS