Odborný seminář

Aktuality Přednáška

JS a ÚJČ AV ČR srdečně zve na odborný seminář věnovaný popularizačnímu diskurzu z pohledu stylistiky, naratologie a historiografie.

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 25. listopadu od 13:00 hod. na Národní 3, v budově AV ČR, v místnosti č. 206. Seminář proběhne pouze prezenčně a nebude nahráván.

Účast na semináři se řídí aktuálně platnými protiepidemiologickými opatřeními.

Nezapomeňte si vzít s sebou certifikát o očkování nebo prodělání nemoci covd-19. Kontroluje se už při vstupu do budovy.

Program semináře je k dispozici zde.

JS