Přednáška 13. dubna 2023 (Praha)

Přednáška

Srdečně zveme na přednášku

PhDr. Libuše Čižmárové, CSc.

Česko(,) nebo Česká republika aneb Jak se jmenuje naše vlast

Přednáška pojednává o historii a současném stavu používání jmen naší vlasti a jejich cizojazyčných ekvivalentů. Vysvětluje, proč politická a geografická jména nejsou libovolně zaměnitelná, a popisuje peripetie spjaté zejména s krátkým geografickým jménem Československo a Česko, u jména Česko rovněž s jeho cizojazyčnými ekvivalenty, především s anglickým Czechia.

Přednášející laskavě poskytla prezentaci.

Přednáška se koná od 17:30 v místnosti č. 18 na FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1.

JS