Návrhy na kadidáty do hlavního výboru JS ČR

Aktuality

Vzhledem k tomu, že nás na výroční členské schůzi (březen 2024) čekají volby do hlavního výboru JS ČR, žádáme všechny členy o zasílání návrhů kandidátů na mailovou adresu: jazykovednesdruzeni@seznam.cz. Jméno navrhovaného kandidáta doplňte nejlépe mailovým kontaktem, aby bylo možné ověřit, že navrhovaný člen JS se svou kandidaturou souhlasí.

Návrhy posílejte do konce ledna.

JS