Přednáška 2. března 2023 (Praha)

Přednáška

Srdečně zveme na přednášku PhDr. Kamily Homolkové, Ph.D. 

Vybrané aspekty osvojování jazyka dětmi s Downovým syndromem 

Přednáška se bude zabývat specifiky osvojování jazyka dětmi s Downovým syndromem a představí např. následující témata: Uplatňují se u této skupiny dětí shodné teoretické přístupy k osvojování jazyka jako u dětí, které se vyvíjejí typicky? Jaký je v raném vývoji jazyka a komunikace vztah verbálních a neverbálních prostředků? Je možné, aby děti s intelektovým postižením vyrůstaly v bilingvním prostředí? Stranou nezůstanou ani otázky etické. 

Přednáška se koná od 17:30 v místnosti č. 18 na FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1.

JS