Přednáška 29. dubna 2024 (Hradec Králové)

Aktuality Přednáška

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti, srdečně Vás zveme na přednášku, pořádanou královéhradeckou pobočkou Jazykovědného sdružení České republiky.

Přednášku na téma

Existují v ruštině jednočlenné věty?

A v češtině?

prosloví

PhDr. Jindřich Kesner, CSc.

Přednáška se koná v pondělí 29. dubna 2024 od 15 hodin v posluchárně A 28 v Objektu společné výuky (budova A) Univerzity Hradec Králové, Hradecká ul. 1227.

Předpokládaná délka přednášky včetně diskuse je 45 minut.

Stručná anotace:

Téma jednočlenných vět neztrácí v lingvistice svou aktuálnost. Jaké je v binární opozici „věty dvojčlenné – věty jednočlenné“ místo vět s určitým, neurčitým či všeobecným subjektem, vět neosobních, infinitivních a různých typů vět neslovesných? Jednočlenné věty jsou jedním z témat, u něhož se můžeme setkat s nejrůznějšími koncepcemi, jež se liší podle toho, které syntaktické struktury autoři mezi tzv. jednočlenné věty zařazují a které ne včetně úplného odmítání existence této syntaktické kategorie. Některé z těchto koncepcí budou v přednášce představeny v porovnávacím pohledu rusko-českém.

Na přednášku vás zvou

PhDr. Jana Bílková, Ph.D., místopředsedkyně pobočky JS ČR v Hradci Králové

PhDr. Jindřich Kesner, CSc., předseda pobočky JS ČR v Hradci Králové

JS