SILF 2024

Aktuality Konference

Olomoucká pobočka JS ČR je spolupořadatelem 45. Mezinárodního kolokvia o funkční lingvistice, která se bude konat v Olomouci 2.–5. října 2024.
Témata:
1. Jazyk a média
2. Evropa jazyků
3. Gramatikalizace a dynamická synchronie
Přihláška a abstrakty příspěvků: do 31. března 2024.

SILF2024

JS