Změna výše členského poplatku

Aktuality

JS přeje všem svým členům a příznivcům dobrý rok. Společně se těšíme na zajímavé přednášky.

Upozorňujeme členy, že od letošního roku dochází ke zvýšení členského poplatku na 200 Kč pro studenty a členy, jejichž jediným příjmem je důchod, a 300 Kč pro ostatní členy. Platbu zasílejte na účet č. č. 2700906646/2010 s vlastním variabilním symbolem.

Zvýšení příspěvku bylo odsouhlaseno na posledním valném shromáždění JS ČR 30. března 2023 (https://www.jazykovednesdruzeni.cz/wp-content/uploads/2023/04/zapis_2023.pdf)

JS