Volební valné shromáždění

Aktuality

zvolilo nový hlavní výbor JS ve složení: Hana Gladková, Jana Hoffmannová, Václava Holubová, Lucie Jílková, Petr Mareš, Vladimír Petkevič, Lucie Saicová Římalová, Karolína Skwarska a Martina Šmejkalová. Na svém prvním zasedání si výbor zvolí svého předsedu.

Jako náhradnice byly zvoleny: Marie Kopřivová a Magda Ševčíková.

Dále byly zvoleni členové revizní komise: Ivana Bozděchová, Eva Havlová a Martin Šemelík.

Valnému shromáždění předcházela přednáška prof. Jany Pleskalové, které můžete zhlédnout na kanálu Jazykovědného sdružení na youtube.

Fotografie z valného shromáždění a přednášky najdete na facebooku JS.

JS