Přednáška 5.11. 2020

Přednáška

ZMĚNA

Původně plánovaná přednáška o vidu se neuskuteční. Místo ní uslyšíme přednášku

doc. PhDr. Kláry Osolsobě, Dr. a Mgr. Hany Žižkové, Ph.D.

Homonymie mezi oikonymy a antroponymy zakončenými na -slav jako problém automatické morfologické analýzy 

Homonymie na všech úrovních, která je nepřehlédnutelnou součástí každého přirozeného jazyka, je zároveň jednou z nejvýraznějších překážek automatického zpracování přirozeného jazyka. V přednášce poukážeme na morfologické odlišnosti antroponym zakončených na -slav (maskulina typu Přibyslav) a oikonym se stejným zakončením (feminina typu Přibyslav). Na analýze korpusových dat z korpusu SYN v8 ukážeme, že tvarová homonymie je pouze jedním z problémů, které automatická morfologická analýza řeší, doložíme nepřesnosti v morfologickém značení a navrhneme řešení na zlepšení automatického značení vlastních jmen.

JS