Přednáška 26. 11. 2020

Přednáška

Ve čtvrtek 26. 11. 2020 v 17:30 hod. srdečně zveme na přednášku

Dr. phil. Kateřiny Šichové, B.A. s názvem

Jedno nás spojuje. Ke zdrojům persvazivnosti v české a německé reklamě na pivo

Přednáška proběhne prostřednictvím platformy Zoom, o zaslání odkazu můžete zažádat zde. Členové JS ho obdrží automaticky mailem. Přednáška nebude nahrávána.

Anotace:

Pivo zaujímá jak v Česku, tak v Německu specifické postavení: na jedné straně je tento nápoj v obou zemích oblíbenou součástí všedního dne, na straně druhé bývá, především v české kultuře, vnímáno jako kulturní dědictví sui generis. Pivo jako produkt je samozřejmě též předmětem reklam. V přednášce a diskusi se na tomto pozadí zaměříme na to, které prvky v reklamách na pivo, určených převážně nositelům daného jazyka a kultury, podporují persvazivní funkci reklamního sdělení, a zda, resp. v čem se tyto prvky v české a německé reklamě liší. V centru pozornosti bude topos sdílené etnicity, vztahu k jazyku, společné kultury a historické zkušenosti a také jazykové prostředky, které k aluzím slouží. Ukázky pochází z tištěné a televizní reklamy posledních 20 let.

JS