Bienále české lingvistiky

Aktuality Konference

V září roku 2024 proběhne na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy první ročník nové konference nazvané Bienále české lingvistiky, zaštítěné Jazykovědným sdružením České republiky. Bienále poskytne platformu pro setkání (nejen) české lingvistické obce v celé její šíři – napříč lingvistickými subdisciplínami, filologiemi i teoretickými a metodologickými paradigmaty. Jádro Bienále budou tvořit odborné tematické panely organizované lingvisty z českých akademických a vědeckých pracovišť, vedle toho budou jeho součástí plenární přednášky, posterová sekce a rovněž popularizační program otevřený médiím a veřejnosti. Koncept navazuje na funkční model uplatněný na evropské úrovni (konference Societas Linguistica Europaea) či v Německu (konference Deutsche Gesellschaft für Sprachwissenschaft).

Výzva k zasílání návrhů na tematické panely bude brzy publikována.

Autoři konceptu: Radek Šimík a Jan Chromý

Programový a organizační výbor Bienále české lingvistiky 2024:

Kateřina Chládková, Jan Chromý, Olga Nádvorníková, Lucie Saicová Římalová, Magda Ševčíková, Radek Šimík

Více naleznete v sekci Kontakty: Bienále české lingvistiky a podrobněji na konferenčním webu.

JS