Zahajovací přednáška jarního cyklu (Praha)

Aktuality Přednáška

Srdečně zveme na úrodní přednášku pražského jarního cyklu, kterou

ve čtvrtek 22. února 2024 prosloví

prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.

Přednáška nese název:

Slova o obrazech. Ke stylu výtvarné publicistiky Josefa Čapka

Přednáška bude věnována analýze souboru žurnalistických referátů o výtvarných výstavách, které uveřejňoval Josef Čapek v letech 1905 až 1939 (podkladem je trojsvazková edice v rámci Čapkových Spisů, 2012–2022). Výklad se soustředí na tyto otázky: (1) Jak mohou být prostřednictvím přirozeného jazyka popisovány a hodnoceny vizuální reprezentace (zejména obrazy)? (2) Jak konkrétně realizoval Josef Čapek úkol informovat čtenáře novin a časopisů o obsahu, specifických rysech a kvalitách obrazů? Představení Čapkových jazykových praktik by mělo být příspěvkem k poznání autorova individuálního stylu.

Přednáška se koná jako tradičně v místnosti č. 18 FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1 od 17:30 hod.

JS