Přednáška 5. května 2022

Aktuality Přednáška

Srdečně zveme na přednášku prof. PhDr. Mgr. Karsten Rinas, Dr. a Mgr. Viktor TichákPh.D.

Dějiny interpunkce a dějiny kultury

Přednáška se koná v místnosti č. 18 na FF UK od 17:30 hod.

Interpunkce je prostředek, díky němuž můžeme vytvářet přehlednější texty, a který tak slouží především účelům komunikačním. Zároveň ale interpunkční znaménka segmentují jazykové jednotky. V evropské jazykové kultuře byly velké snahy určovat takové jednotky a kontexty, které jsou pro používání interpunkce relevantní. Tím se vytvořil patřičný teoretický základ a také odpovídající pravidla pro užívání interpunkčních znamének. V našem příspěvku chceme představit vybrané historické přístupy k interpunkci a ukázat jejich souvislost s kulturně historickými epochami (např. barokem, osvícenstvím nebo romantismem). Zvláštní pozornost přitom věnujeme šíření „rebelské“ pomlčky (především v anglickém, německém a českém jazykovém prostředí). 

JS