Přednáška 26. dubna 2023 (Hradec Králové)

Aktuality Přednáška

Královéhradecká pobočka JS srdečně zve na přednášku, kterou prosloví PhDr. Jiří Zeman, Ph.D. Přednáška nese název

Konvence a kreativita v polooficiální komunikaci

Pojmy konvence a kreativita patří k základním lingvistickým termínům. Přednáška upozorňuje na některé obtíže, které doprovázejí jejich popis při jedné polooficiální komunikační situaci, nákupu jízdenky u řidiče autobusu. Tato interakce má ustálenou (konvenční) strukturu: žádost cestujícího a řidičova preferovaná reakce (vyhovění žádosti). Zákazníkova replika má informační funkci a vyvolává další sled reakcí: řidič vydá jízdenku, inkasuje příslušný finanční obnos a předá cestujícímu jízdenku. Rozhovory však obsahují také části, které kreativním způsobem – často humorně – základní strukturu doplňují a posilují neformální kontakt mezi komunikanty.

Přednáška se koná ve středu 26. dubna 2023 od 13:15 v posluchárně A 25 v Objektu společné výuky (budova A) Univerzity Hradec Králové, Hradecká ul. 1227.

Předpokládaná délka přednášky včetně diskuse je 45 minut.

JS