Přednáška 7. dubna 2022

Aktuality Přednáška

Srdečně zveme na přednášku prof. Karla Kučery s napínavým názvem

O vybraných gramatických charakteristikách českých přísloví (s přídavkem o portugalské Taviře a o americkém vojenském loďstvu jako příslibech světové paremiologie)

Přednáška se bude konat ve čtvrtek v 17:30 hod. v místnosti č. 18 na FF UK.

Přednášku bude možné rovněž sledovat online pomocí následujícího odkazu:

https://cuni-cz.zoom.us/j/94269085536?pwd=SW1USXVqOHpyaDFlZ3VRdHBPMmJNUT09
Meeting ID: 942 6908 5536
Passcode: JS

Anotace přednášky

Jádrem příspěvku je komentář k základním rozdílům mezi frekvencemi jednotlivých slovních druhů a vybraných gramatických kategorií v českých příslovích (na jedné straně) a odpovídajícími celkovými frekvencemi slovních druhů a gramatických kategorií v současné češtině (na straně druhé). Připojena je informace o dvou málo známých portugalských paremiologických aktivitách zaměřených na rozšiřování znalosti přísloví ve školách i v širší veřejnosti a na pořádání každoročních mezinárodních paremiologických kolokvií. Příspěvek rovněž informuje o jednoduché inspirativní technice sběru přísloví, které využívá americký vojenský námořní kapitán Edward Zellem, nositel prestižního uznání za sbírku afghánských přísloví s jejich anglickými ekvivalenty.

JS