Přednáška 7. 10. 2021

Přednáška

V rámci volební schůze JS si vyslechneme přednášku prof. PhDr. Jany Pleskalové, CSc. z FF MU s názvem Vývoj ženských pojmenování v českých zemích do poloviny 18. století. Přednáška se bude konat v budově Akademie věd na Národní třídě č. 3, Praha 1, v místnosti č. 205 od 13. hod. 7. října 2021. Přednáška je veřejná a účast na ní se řídí aktuálními protiepidemilogickými opatřeními.

Přednáška bude zaměřena na vývoj českých ženských pojmenování v období od počátků češtiny (12. století) až do doby před uzákoněním příjmení (1786) a ukáže, jak se postupně formovalo dnešní dvoučlenné oficiální osobní jméno (především typ Jana Nováková). Výklad je opřen o reprezentativní antroponymický materiál získaný ze starobylých administrativních písemností. Přednáška není pojata polemicky: jejím cílem je poskytnout spolehlivá fakta pro případné diskuse o podobách ženských příjmení v dnešní České republice.

JS