Volební shromáždění

Aktuality Přednáška

Vážené členky a vážení členové Jazykovědného sdružení,

dovolujeme si s předstihem připomenout blížící se termín volební schůze
JS.

Volební schůze se bude konat ve čtvrtek 7. 10. 2021 od 13 hodin v budově
Akademie věd na Národní třídě č. 3, Praha 1, v místnosti č. 205.

Na recepci bude kontrolováno prokázání bezinfekčnosti dokladem o očkování nebo o negativním výsledku PCR nebo antigenního testu. Nezapomeňte si tedy příslušné potvrzení v podobě certifikátu nebo Tečky v mobilu.

S biogramy kandidátů na členy nového hlavního výboru JS se máte možnost
seznámit na webu JS v sekci pro členy.

Těšíme se na Vaši účast, která je při této příležitosti zvláště žádoucí.
V tuto chvíli předpokládáme, že se schůze uskuteční tradiční prezenční
formou. O případné změně formy budete včas informováni na webu JS a
e-mailem. Zároveň Vás prosíme o případnou aktualizaci svých mailových
kontaktů na adrese:
jazykovednesdruzeni@seznam.cz.

Součástí jednání bude přednáška prof. PhDr. Jany Pleskalové, CSc., na
téma Vývoj ženských pojmenování do konce 18. století. Na přednášku
srdečně zveme všechny, tedy i nečleny JS.

JS