Přednáška 18. 2. 2021

Přednáška

Ve čtvrtek 18. února od 17:30 hod. srdečně zveme na první přednášku tohoto semestru s názvem Přechodníky v překladových a nepřekladových textech aneb Kdo pašuje transgresivy? Přednášet bude PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D.

Přednáška se uskuteční prostřednictvím platformy Zoom. O zaslání odkazu můžete zažádat zde. Členové JS ho obdrží mailem.

České přechodníky jsou součástí obecnělingvistické kategorie converb, která zahrnuje např. románské gerundio, ruské деепричастие nebo anglické adverbiální participiální konstrukce na -ing. Syntaktické a sémantické rysy českého přechodníku řadí tento tvar mezi kanonické, prototypické converbs; jeho formální a stylistické rysy jsou však velmi specifické. Právě na základě stylového příznaku přechodníku lze předpokládat, že v překladových textech bude frekvence přechodníku nižší než v nepřekladových, a to kvůli obecné tendenci překladů k normalizaci. Výsledky rozsáhlé korpusové analýzy ukazují, že k normalizaci dochází v beletristických textech, ale v odborných textech nikoli. Cílem přednášky je podrobně představit výstupy této korpusové frekvenční analýzy, vč. diachronního aspektu, a následně určit (lingvistické i sociolingvistické) faktory, které užití přechodníku ovlivňují. Výzkum je založen jednak na korpusových datech (referenční korpus SYNv8 a srovnatelný překladový korpus Jerome), jednak na výsledcích dotazníkového šetření mezi překladateli a nakladatelskými redaktory.

JS