Jazykovědné aktuality 2020/č. 3 a 4

JA

Nová čísla Jazykovědných aktualit 2020/3 a 4 jsou dostupná v archivu JA.

Do nového roku přejeme všem členům i příznivcům JS pevné zdraví i nervy, osobní i pracovní úspěchy a možnost setkávat se nad zajímavými odbornými tématy.

JS