Pozvánka na jednání LS JS ČR

Aktuality

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom Vás informovali, že budeme v činnosti Lexikografické sekce Jazykovědného sdružení ČR pokračovat i nadále. Jménem jejího nového vedení ve složení Mgr. Božana Niševa, Ph.D. (předsedkyně) a Mgr. Michal Vašíček, Ph.D. (místopředseda) bychom Vás proto chtěli pozvat na naše první lexikografické setkání v letošním roce. V případě zájmu budete mít možnost se ho zúčastnit také online (o odkaz lze požádat na email niseva@slu.cas.cz). Byli bychom rádi, aby se do naší budoucí činnosti zapojila co nejširší odborná veřejnost z kruhů lexikologických a lexikografických, a to včetně kolegů ze zahraničí (prezenčně nebo formou onlinových přednášek).

Místo setkání: budova Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i., 3. patro

Začátek: 25. 5. 2023 v 10:00 hod.

Program:

1. Prezentace činnosti oddělení slavistické lingvistiky a lexikografie SLÚ AV ČR, v. v. i.

2. Organizační informace

3. Diskuse

Mgr. Božana Niševa, Ph.D.

(oddělení slavistické lingvistiky a lexikografie Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i.)

Mgr. Michal Vašíček, Ph.D.

(oddělení slavistické lingvistiky a lexikografie Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i.)

Za Jazykovědné sdružení ČR

prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.

(předseda)

PhDr. Karolína Skwarska, Ph.D.

(členka výboru Jazykovědného sdružení ČR a vedoucí oddělení slavistické lingvistiky a lexikografie Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i.)

JS