Přednáška 20. října 2022, Praha

Aktuality Přednáška

Ve čtvrtek 20. října od 17:30 hod. zveme na další přednášku, která se bude konat v místnosti č. 18 na FF UK, nám Jana Palacha 2, Praha 1.

Přednáška nese název

Lexikografické bloudění mezi staročeskými předponami s-, vz- z- 

a pronese ji PhDr. Milada Homolková, Ph.D.

Přednášející se po deseti letech vrací k staročeské čeledi vycházející z praslovanského kořene *-ględ-: posluchače provede motivačním, vidovým a formálně-významovým úskalím, kudy prochází lexikograf při zpracování sloves odvozených od daného kořene trojicí předpon s-vz- a z-, které ve staročeském období prožívají svá bouřlivá „léta dozrávání“.

JS