Seminář JS ČR

Aktuality Konference

Srdečně zveme na seminář věnovaný slovensko-českým a česko-slovenským jazykovým a jazykovědným vztahům, který spolupořádá Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV.

S politováním musíme konstatovat, že naši slovenští kolegové V. Benko a M. Nábělková ze zdravotních důvodů nevystoupí. R. Garabík vystoupí online.

Seminář se koná 23. listopadu v budově AV ČR na Národní třídě 3, Praha 1.

Seminář bude možné sledovat online.

JS