Přednáška 13. 5. 2021

Přednáška

Ve čtvrtek 13. května od 17:30 hod. se bude konat poslední přednáška letního běhu a přednese ji PD Dr. phil. Markus Giger. Přednáška nese název Úvahy o možné typologii jazykových situací.

I tato přednáška proběhne online prostřednictvím platformy Zoom. Prosíme zájemce, kteří nejsou členy JS, aby si zažádali o zaslání odkazu zde. Členové JS ho automaticky obdrží mailem. Pokud nedostáváte maily s odkazy, ozvěte se nám prosím na mail: jazykovednesdruzeni@seznam.cz.

Když C. Ferguson (1959) popisoval pojem diglosie, prezentoval ho jako typ jazykové situace, který kontrastuje
s „klasickou“ situací standard a dialekty; jiní doplnili jako třetí situaci nebo jako třetí typ společenský
bilingvismus. Jaký je vzájemný vztah takovýchto pojmů? Lze vytvořit typologii jazykových situací? Lze základní
postulát pražské systémově-lingvistické typologie o „typu jako konstruktu“ (Skalička, 1966) uplatnit na
sociolingvistické parametry? Jak by taková typologie mohla vypadat? To jsou jen některé otázky, nad kterými se
můžeme zamyslet v souvislosti s tématy jazyková situace a typologie.

JS