Setkání lexikografické sekce

Aktuality

V úterý 22. září 2020 se konalo první letošní pracovní setkání lexikografické sekce Jazykovědného sdružení.

S úvodem věnovaným tvorbě hesláře výkladového slovníku vystoupil Mgr. Jan Křivan, Ph.D.

JS